Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku - logo
Poslední aktualizace - stránky: 22.6.2024, realitní činnost: 5.6.2023, výběrová řízení: 18.6.2024

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku

Navigace:  Technická oblast  >  Výběrová řízení vstup  >  Výběrová řízení  >  U P O Z O R N Ě N Í

Technická oblast

U P O Z O R N Ě N Í

Pro správné předložení cenové nabídky

- o předepsaném obsahu
- a v předepsané formě

Je nezbytně nutné, aby se předkladatel cenové nabídky důkladně seznámil se zněním "Pravidel stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku pro zadávání zakázek v hodnotě vyšší než 50 000,- Kč".

Pozornost věnujte především obsahu jednotlivých obálek a formě jednotlivých obálek a obsahu a formě jednotlivých listinných dokladů v jednotlivých obálkách.

Obálka, ve které bude doručena nabídka, jakož i tabulka zadávacích kritérií a obálka s vyplněným slepým položkovým rozpočtem (pokud je předmětem nebo součástí zadání) nesmějí být označeny jakýmkoli identifikačním údajem předkladatele nabídky. jakékoli přílohy nabídky, ze kterých by bylo možné identifikovat předkladatele nabídky, musí být vloženy do obálky s přílohou č. 2! nedodržení této podmínky bude důvodem k vyloučení předkladatele nabídky z výběrového řízení !!!

V případě nejasností raději kontaktujte paní Michaelu Brunckovou (tel. 558 402 045) nebo příslušného referenta bytového hospodářství.

 

zpět   |   nahoru   |   domů
 
 
administrace
2982581 / 6 online
Všechna práva vyhrazena / © 2007 Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku / realizace nextWEB
X

 

Pro spuštění kalkulátoru úspory zadejte vaše heslo: